Is kweekvlees van de boerderij mogelijk?

Den Haag - 03-11-2022

RESPECTfarms presenteert een visiefilm over de rol die een boer in kan nemen in de toekomstige kweekvleesmarkt - en onderzoekt bedrijfsmodellen in cellulaire landbouw. 

Over kweekvlees wordt steeds meer gesproken - én geld vrijgemaakt voor onderzoek. Tegelijkertijd ligt de groei van de landbouw, met name die van dierlijke eiwitten, onder een vergrootglas. RESPECTfarms is een internationale organisatie die een brug wil slaan tussen deze thema’s. Zij hebben meegewerkt aan een visiefilm over de productie van gekweekt vlees op boerderijen. In opdracht van het ministerie van LNV, schetsen Ira van Eelen van RESPECTfarms en filmmaker Ronald van Proosdij een beeld van hoe een boerderij er in de toekomst uit kán zien. 

 

RESPECTfarms deelt een nieuwe visiefilm over de integratie van conventionele en cellulaire landbouw om te laten zien hoe landbouw er in de toekomst uit kan zien: cellulair. De film is geproduceerd door Ronald van Proosdij.

 

RESPECTfarms is er van overtuigd dat de film helpt om duidelijk te maken waar ze het over hebben als ze zeggen dat boeren een rol kunnen spelen in cellulaire agricultuur. Oprichter Ira van Eelen: “Dit is een mooi voorbeeld dat een beeld meer dan 1000 woorden zegt. Het gaat helpen een beter gesprek te voeren over dit onderwerp.”

De makers

De film is door Ronald van Proosdij (Buro Proost) gerealiseerd ter bevordering van onderzoek op dit gebied en voor beleidsmakers, onderzoekers en boeren om meer inzicht te krijgen in alternatieve productiemethoden binnen de landbouw. De visie film is ook een presentatie van onderzoeksresultaten, die eerder zijn gedaan door Prof. Cor van der Weelen van Wageningen University and Research, Ira van Eelen en de Europese Commissie. De InVitroMeat Foundation heeft publieke financiële steun ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Landbouw voor het maken van de video. Ira is mede-oprichter van RESPECTfarms en bestuurslid van de InVitroMeat Foundation.

 

Ira van Eelen: “Dat kweekvlees toekomst heeft staat buiten kijf. Al is Nederland een van de voorlopers op dit gebied, Singapore is het eerste land dat gekweekt vlees op de markt brengt. Écht vlees, zonder slachting. Meerdere bedrijven werken momenteel samen om kweekvlees naar de markt te krijgen. Op dit moment (2022) is het namelijk nog niet mogelijk om kweekvlees op schaal te produceren of te consumeren in de Europese Unie.”

Kweekvleesboerderij, film versus realiteit

Er is zoveel mogelijk echt materiaal gebruikt. De architect in de video is een echte architect, in dienst van Royal Haskoning DHV dat al voor meerdere kweekvleesbedrijven ontwerpen heeft gemaakt. RESPECTfarms is een echte organisatie die de mogelijkheden van cellulaire landbouw voor boeren onderzoekt. De boerderij in de video wordt gerund door een echte boer, die al sinds 2011 kweekvlees wil produceren op zijn boerderij en daar ook actief mee bezig is. Wanneer de resultaten van het wenselijke haalbaarheidsonderzoek positief zijn dan wordt een proefboerderij gerealiseerd.

 

De video is hier te bekijken: https://www.respectfarms.com/film-nl

Engelse versie: https://www.respectfarms.com/film-en

 

Naast de lange video komt er nog een 3 minuten versie en een teaser van slechts 1 minuut. Ook is de film inmiddels vertaald naar het Engels en binnenkort ook naar het Duits, Vlaams en Frans.

 

Over RESPECTfarms

RESPECTfarms is een internationale stichting met activiteiten in Nederland en Duitsland, opgericht door Ira van Eelen, Ralf Becks, Florentine Zieglowski en Ruud Zanders.

De visie van RESPECTfarms ontwikkelt nieuwe bedrijfsmodellen voor conventionele landbouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van de veel belovende technologie van cellulaire agricultuur. RESPECTfarms ziet zichzelf als systeemintegrator van deze technologieën op de boerderij. Het idee van decentrale kweekvleesproductie op boerderijen komt voort uit de resultaten van 's werelds eerste consortium op het gebied van cellulaire agricultuur, gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dit onderzoek werd geleid door Willem van Eelen, father of Ira van Eelen, een onderzoeker die wordt beschouwd als de grondlegger van kweekvlees.

 

Film Cultivated Meat Farm
Afbeelding – 81,9 KB 6 downloads
Proefboerderij
Afbeelding – 671,4 KB 8 downloads
Persbericht
PDF – 322,5 KB 6 downloads