24-01-2023 - Wordt productie van kweekvlees op boerderijen mogelijk?

RESPECTfarms gaat onderzoeken of het mogelijk is om op een duurzame manier vlees te produceren op boerderijen zonder daar dieren voor te doden. Met hulp en subsidie uit Europa en steun van verschillende partners wordt in januari 2023 gestart met een haalbaarheidsstudie.

 

Amsterdam, 24 januari – RESPECTfarms is een pionier op het gebied van cellulaire agricultuur: het wil de eerste kweekvleesboerderijen realiseren. RESPECTfarms ziet een belangrijke rol voor boeren in de nieuwe markt van kweekvlees. Om die rol verder te ontwikkelen en realiseren is half januari een belangrijke stap gezet:

  • RESPECTfarms ontving onlangs definitieve goedkeuring om een haalbaarheidsstudie naar de gedecentraliseerde productie van kweekvlees te starten met een Europees consortium.
  • Een deel van de financiering komt van het Europese Structuur- en Investeringsfonds, via het 'Kansen voor West' programma. Met deze bijdrage investeren RESPECTfarms en de partners 900.000 EUR in het onderzoek.
  • De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door RESPECTfarms met de steun van verschillende partners. Europese onderzoek partners werden geselecteerd in de hele waardeketen.

Het consortium bestaat uit RESPECTfarms, de kweekvleespionier Mosa Meat, Priva - een toonaangevend technologiebedrijf in de landbouw - en de Leon Moonen van de boerderij Crole. Verdere steun komt van de Duitse pionier van vleesalternatieven Rügenwalder Mühle; de Zwitserse boerenbond, fenaco Genossenschaft; Rabobank; en de Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA. Samen met deze partners komen de essentiële onderdelen van de voedselwaardeketen en expertise op relevante gebieden samen. Ruud Zanders, medeoprichter van Kipster en RESPECTfarms, zegt: "Het verandert alleen als we laten zien dat het anders kan, zoals ook met Kipster, dus laten we deze boerderij zo snel mogelijk bouwen."

 

Foto van de kick-off van de haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om gecultiveerd vlees te produceren op conventionele boerderijen. 19 januari 2023 te Den Haag - (v.l.n.r.: Michel Nick, fenaco Genossenschaft, Tim van de Rijdt, Mosa Meat; Leon Moonen, Crole; Maud van Eert, Crole; Ruud Zanders, RESPECTfarms; Florentine Zieglowski, RESPECTfarms; Ralf Becks, RESPECTfarms; Simcha Nyssen, GAIA; Ira van Eelen, RESPECTfarms; Frank Puchala, Ruud van Raak, Jeroen Elzenaar, Kansen voor West; Hans Moyson, GAIA; Chiara van Boheemen, RESPECTfarms; Jan Westra, Priva)

 

Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie

In de komende 18 maanden wil RESPECTfarms het concept van het produceren van gecultiveerd vlees op boerderijen valideren door een kweekvleesboerderij te ontwerpen en een digitaal prototype te maken. Ook start een onderzoek naar: diervriendelijke cel selectie, circulair cel voeding en onderzoek naar bioreactoren. Rekening houdend met de voordelen van een lokale waardeketen en circulariteit van hulpbronnen, zullen alle elementen worden opgenomen in een geschikt businessmodel voor boeren.

 

Mooi dat een duurzaam initiatief als RESPECTfarms zich met deze Europese subsidie verder kan ontwikkelen. Het helpt ons in de ontwikkeling naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. Een start-up die goed past bij het profiel van de Haagse regio en de impact economie, waar veel duurzame pioniers dagelijks werken aan innovaties, die gericht zijn op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan”, zegt Saskia Bruines, Wethouder Financiën, Economie en Cultuur, Gemeente Den Haag.

 

"We zijn verheugd om te helpen bij het ontwikkelen van deze visie hoe boeren zullen worden opgenomen in het toekomstige ecosysteem van cellulaire-agricultuur. Het is belangrijk voor ons om bedrijfsmodellen en waardeketens te verkennen die de voordelen voor iedereen maximaliseren. We zijn er trots op een wetenschappelijke en technische partner te zijn voor dit project", zegt Maarten Bosch, CEO van Mosa Meat.

 

"Kweekvlees biedt een oplossing voor de belangrijke problemen waar we als wereldwijde gemeenschap mee te maken hebben: de snelgroeiende bevolking op een veilige en duurzame manier voeden, tegelijkertijd de milieuschade verminderen en onze planeet behouden", zegt Jan Westra, Strategic Business Developer bij consortiumpartner Priva.

 

"Ik kijk ernaar uit om voor mijn dieren te zorgen en ze niet naar de slacht te hoeven brengen. Dat we kunnen genieten van een biefstuk van het best gefokte dier, terwijl deze prijswinnaar nog steeds vrij buiten rondloopt", zegt Leon Moonen, eigenaar boerderij Crole.

 

Kweekvleesboerderij: verwachtingen en waarde van partners

Het onderzoek is essentieel voor de potentiële toekomstige samenwerking en integratie van conventionele en cellulaire landbouw. Het onderzoek is waardevol voor tal van organisaties in de voedselketen die dit project ondersteunen:

 

"Zodra het project is voltooid, kunnen we beoordelen in hoeverre cellulaire agricultuur en de productie van gecultiveerd vlees op boerderijen een nieuw bedrijfsgebied vormen voor Zwitserse boeren. Onze betrokkenheid is dus gericht op het doel van de fenaco-coöperatie: boeren ondersteunen bij de economische ontwikkeling van hun bedrijven", zegt Christian Consoni, hoofd van de afdeling Voedingsindustrie bij de fenaco-coöperatie.

Wij geloven dat deze propositie goed inspeelt op de vraag naar noodzakelijke nieuwe duurzame verdienmodellen voor de bestaande agri-sector, zegt Aernout van der Does, Directeur Banking for Food, Kringdirectie Oost-Brabant, Rabobank

Voor het dierenwelzijn willen we dat de transitie naar kweekvlees er zo snel mogelijk komt, dat staat vast. Hoe minder intensieve/industriële veehouderij en slachtingen van dieren, hoe beter. Om de omslag naar 100 % diervriendelijk en slachtvrij vlees zo vlot mogelijk te laten gebeuren, willen we dat die transitie ook gunstig uitvalt voor de landbouwers. Anders gezegd, we willen ook de veehouders hierbij betrekken. Met dit onderzoek gaan we na waar de kansen liggen voor hen, hoe ze die het beste kunnen benutten en welke rol zij in dit verhaal kunnen spelen. Zo past de transitie naar kweekvlees in het bredere plaatje van het ethisch verantwoord verduurzamen van de economie“, Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

 

Na de release van de visiefilm is dit weer een stap dichter bij het realiseren van deze visie. 

 

Wil jij ons team komen versterken? We zoeken nog 2 onderzoekers, zie hier.

Wil jij dit initiatief steunen, bekijk dan de mogelijkheden hier.

 

Over RESPECTfarms

RESPECTfarms is een internationale stichting met activiteiten in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland, opgericht door Ira van Eelen, Ralf Becks, Florentine Zieglowski en Ruud Zanders. De visie van RESPECTfarms is om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen voor conventionele landbouw, gebruikmakend van de veelbelovende technologie van cellulaire agricultuur. Om dit mogelijk te maken integreert RESPECTfarms verschillende technologieën op de boerderij. Het idee van gedecentraliseerde vleesproductie op boerderijen komt voort uit de resultaten van 's werelds eerste consortium op het gebied van cellulaire landbouw, gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dit onderzoek werd geleid door Willem van Eelen, vader van Ira van Eelen, een onderzoeker die wordt beschouwd als de grondlegger van het kweekvlees. Maak kennis met het RESPECTfarms-team: https://www.respectfarms.com/about-us

Partners supporting the project

Available images for press coverage:

Cultivated Meat Farm Top View
Afbeelding – 7,0 MB 205 downloads
Team RESPECTfarms
Afbeelding – 1,3 MB 193 downloads
Consortium
Afbeelding – 13,8 MB 209 downloads

Eerder nieuws:

Is kweekvlees van de boerderij mogelijk?

Den Haag - 03-11-2022

RESPECTfarms presenteert een visiefilm over de rol die een boer in kan nemen in de toekomstige kweekvleesmarkt - en onderzoekt bedrijfsmodellen in cellulaire landbouw. 

Over kweekvlees wordt steeds meer gesproken - én geld vrijgemaakt voor onderzoek. Tegelijkertijd ligt de groei van de landbouw, met name die van dierlijke eiwitten, onder een vergrootglas. RESPECTfarms is een internationale organisatie die een brug wil slaan tussen deze thema’s. Zij hebben meegewerkt aan een visiefilm over de productie van gekweekt vlees op boerderijen. In opdracht van het ministerie van LNV, schetsen Ira van Eelen van RESPECTfarms en filmmaker Ronald van Proosdij een beeld van hoe een boerderij er in de toekomst uit kán zien. 

 

RESPECTfarms deelt een nieuwe visiefilm over de integratie van conventionele en cellulaire landbouw om te laten zien hoe landbouw er in de toekomst uit kan zien: cellulair. De film is geproduceerd door Ronald van Proosdij.

 

RESPECTfarms is er van overtuigd dat de film helpt om duidelijk te maken waar ze het over hebben als ze zeggen dat boeren een rol kunnen spelen in cellulaire agricultuur. Oprichter Ira van Eelen: “Dit is een mooi voorbeeld dat een beeld meer dan 1000 woorden zegt. Het gaat helpen een beter gesprek te voeren over dit onderwerp.”

De makers

De film is door Ronald van Proosdij (Buro Proost) gerealiseerd ter bevordering van onderzoek op dit gebied en voor beleidsmakers, onderzoekers en boeren om meer inzicht te krijgen in alternatieve productiemethoden binnen de landbouw. De visie film is ook een presentatie van onderzoeksresultaten, die eerder zijn gedaan door Prof. Cor van der Weelen van Wageningen University and Research, Ira van Eelen en de Europese Commissie. De InVitroMeat Foundation heeft publieke financiële steun ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Landbouw voor het maken van de video. Ira is mede-oprichter van RESPECTfarms en bestuurslid van de InVitroMeat Foundation.

 

Ira van Eelen: “Dat kweekvlees toekomst heeft staat buiten kijf. Al is Nederland een van de voorlopers op dit gebied, Singapore is het eerste land dat gekweekt vlees op de markt brengt. Écht vlees, zonder slachting. Meerdere bedrijven werken momenteel samen om kweekvlees naar de markt te krijgen. Op dit moment (2022) is het namelijk nog niet mogelijk om kweekvlees op schaal te produceren of te consumeren in de Europese Unie.”

Kweekvleesboerderij, film versus realiteit

Er is zoveel mogelijk echt materiaal gebruikt. De architect in de video is een echte architect, in dienst van Royal Haskoning DHV dat al voor meerdere kweekvleesbedrijven ontwerpen heeft gemaakt. RESPECTfarms is een echte organisatie die de mogelijkheden van cellulaire landbouw voor boeren onderzoekt. De boerderij in de video wordt gerund door een echte boer, die al sinds 2011 kweekvlees wil produceren op zijn boerderij en daar ook actief mee bezig is. Wanneer de resultaten van het wenselijke haalbaarheidsonderzoek positief zijn dan wordt een proefboerderij gerealiseerd.

 

De video is hier te bekijken: https://www.respectfarms.com/film-nl

Engelse versie: https://www.respectfarms.com/film-en

 

Naast de lange video komt er nog een 3 minuten versie en een teaser van slechts 1 minuut. Ook is de film inmiddels vertaald naar het Engels en binnenkort ook naar het Duits, Vlaams en Frans.

 

Over RESPECTfarms

RESPECTfarms is een internationale stichting met activiteiten in Nederland en Duitsland, opgericht door Ira van Eelen, Ralf Becks, Florentine Zieglowski en Ruud Zanders.

De visie van RESPECTfarms ontwikkelt nieuwe bedrijfsmodellen voor conventionele landbouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van de veel belovende technologie van cellulaire agricultuur. RESPECTfarms ziet zichzelf als systeemintegrator van deze technologieën op de boerderij. Het idee van decentrale kweekvleesproductie op boerderijen komt voort uit de resultaten van 's werelds eerste consortium op het gebied van cellulaire agricultuur, gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dit onderzoek werd geleid door Willem van Eelen, father of Ira van Eelen, een onderzoeker die wordt beschouwd als de grondlegger van kweekvlees.

 

Film Cultivated Meat Farm
Afbeelding – 81,9 KB 195 downloads
Proefboerderij
Afbeelding – 671,4 KB 206 downloads
Persbericht
PDF – 322,5 KB 215 downloads