Steun ons

De komende 5 jaar bouwt RESPECTfarms een boerderij die vlees produceert uit cellen. Er zijn verschillende stappen die we moeten onderzoeken en nemen voordat we dit kunnen realiseren:

1. Haalbaarheidsonderzoek: In 2022-23 doen we haalbaarheidsonderzoek voor een Proof of Concept farm.

2. Boerderijontwerp: in 2023 wordt een volledig ontwerp gemaakt van de boerderijen

3. Digitaal prototype: Ook wordt in 2023 een digitale versie van de boerderij ontwikkeld zodat alle aannames en ontwikkeling gesimuleerd kunnen worden

4. Bouw van de boerderij: In 2024 wordt de boerderij verworven en herbouwd

5. Productie: In 2025 en 2026 wordt gestart met een geoptimaliseerde productie

 

De komende 5 jaar zal RESPECTfarms het onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, realisatie en optimalisatie beheren. Dit in lijn met de missie van stichting RESPECTFarms: Bijdragen aan de transitie van dierlijk voedsel naar cel- en fermentatiegebaseerde voedselproductie en aan het creëren van een nieuw passend ecosysteem waar boeren en stakeholders deel van uitmaken.

 

Uw sponsoring wordt gebruikt om het project te versnellen en de impact eerder te realiseren.

Word een volledige sponsor

Om een volledige sponsor van haalbaarheidsonderzoek of volledige sponsor van de eerste kweekvleesboerderij te worden, neem dan contact op met info@respectfarms.com en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden door te nemen