Looking for talent

RESPECTfarms is een Europese startup in de cellulaire agricultuur met het hoofdkantoor in Nederland. Onze missie is ons voedselsysteem duurzaam te transformeren door het beste uit de conventionele en cellulaire landbouwindustrie te integreren. We zien onszelf dan ook als system integrator. Ons doel is om de eerste cellulaire boerderij ter wereld neer te zetten.
Vanaf januari 2023 worden gedurende 1,5 jaar haalbaarheidsstudies uitgevoerd waarin we onderzoeken of het decentraal produceren van kweekvlees (op een boerderij) mogelijk is.
We zijn op zoek naar twee onderzoekers om samen met ons de boerderij van de toekomst te ontwikkelen.

Heb je interesse in een van deze functie, stuur dan een bericht met je CV naar emma@respectfarms.com

Onderzoeker duurzame voeding voor cellen

De rol
Je gaat onderzoek doen naar "duurzaam voering voor cellen".

Voor het concept van gedecentraliseerde productie van gecultiveerd vlees op een boerderij verandert de context voor de productie van gecultiveerd vlees: de vraag ontstaat hoe en waar de voeding voor lokaal gekweekt vlees moet worden ontwikkeld.

De taken zijn verdeeld in verschillende stadia waarin je ook verschillende vaardigheden nodig hebt. Naast andere taken vereist het project literatuuronderzoek, contact met belanghebbenden uit de industrie, interviews met experts en rapportage. Je krijgt de unieke kans om zelfstandig aan je eigen project te werken en concepten en oplossingen te ontwikkelen.

Daarmee word je geïntegreerd in een groot consortium om je kennis uit te breiden en vooruitgang te delen. Lees hier meer over het consortium dat we voor dit project hebben gevormd.

Verantwoordelijkheden

 • Het schrijven van een rapport over de mogelijkheden van het gebruik van plantaardige cel voeding (buiten de laboratoriumomgeving).
 • Contact opnemen en samenwerken met experts in het veld - zowel in de academische wereld als in de industrie.
 • Gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Jouw profiel

 • Achtergrond in de chemie/biologie/biotechnologie of een aanverwant vakgebied.
 • Enkele jaren ervaring in onderzoek naar voedingstoffen uit plantaardige bronnen.
 • Vermogen om zelfstandig te werken en jezelf te organiseren
 • Vermogen om initiatief te nemen en de status quo uit te dagen

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar emma@respectfarms.com

Bioreactor onderzoeker

De rol

Voor het concept van gedecentraliseerde productie van gecultiveerd vlees op een boerderij verschilt de context waarin een bioreactor moet werken van veel van de huidige ontwerp- en ontwerpbenaderingen van bestaande technologie. Het gaat niet om fabrieksschaal en farmaceutische productieprocessen; het gaat om schaalgrootte op boerderijschaal en voedselproductie.

De belangrijkste opdracht is het leveren van een functioneel ontwerp van een bioreactor, met duidelijke ontwerpcriteria voor het technisch ontwerp van de boerderijbioreactor in de volgende fase. In deze rol werkt de onderzoeker in 3 fasen:

 1. Literatuurstudie van bestaande en zich ontwikkelende technologie.
 2. Partneronderzoek van de huidige toegepaste technologie en identificatie van toekomstige partners.
 3. Ontwikkeling van functioneel ontwerp van de bioreactor van de boerderij.

Je vormt een groot stukje van de puzzel in een zeer ambitieus project om de meest duurzame waardeketen voor vlees te leveren.

Verantwoordelijkheden

 • Leveren van een volledig onderzoeks- en ontwikkelingsrapport over de werking van de bioreactor voor de kweekvleesboerderij.
 • Lever maandelijkse updates aan het team over de voortgang.
 • In gesprek gaan met de interne en externe deskundigen
 • Verkrijgen van de nodige informatie en dit presenteren aan teamleden gedurende het hele proces

Jouw profiel

 • Ervaring in bioreactorontwerp (meerdere jaren)
 • Ervaring met wetenschappelijk literatuuronderzoek en rapportages.
 • Vermogen om zelfstandig te werken en proactief te communiceren met collega's, partners en materiedeskundigen
 • Vermogen om de toepassing van de huidige technologie te heroverwegen. Creëer nieuwe opties en werk samen met het team om beslissingen te nemen over de ontwerpcriteria.
 • Werk samen met het digital prototyping-team om te helpen bij het ontwerpen en berekenen van de input en output van het bioreactordomein in de waardeketen van gekweekt vlees.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je CV naar emma@respectfarms.com